ZAJÍMAVOSTI

Byty zdražují, nejvíc rostou ceny 2+kk. I kvůli Airbnb

Moderní trend sdíleného bydlení v podobě Airbnb prohlubuje nedostatek dvoupokojových bytů. Podepisuje se to na cenách nových nemovitostí i na nájmech. Bydlení je až o třicet tisíc za metr čtvereční dražší než předloni.

Metr čtvereční bytu 2+kk v Praze stál v letošním druhém čtvrtletí v průměru již 83 tisíc korun. A to znamená cenu přes 4,6 milionu za 55metrový byt. Před dvěma lety by přitom bydlení se stejnou výměrou vyšlo na 2,9 milionu korun.

„Byty 2+kk v metráži kolem 50 až 60 metrů čtverečních jsou dnes nejžádanější a platí, že těchto bytů je na trhu dlouhodobě nedostatek, hlavně pak... číst celé

Zdroj: https://ekonomika.idnes.cz/byty-rust-cen-airbnb-0l3-/ekonomika.aspx?c=A170919_202546_ekonomika_mpl


Nové byty v Česku byly loni nejdražší ve střední Evropě

Metr čtvereční nového bytu v tuzemsku stojí průměrně 52 tisíc korun. O tři čtvrtiny více než v Polsku a téměř dvakrát tolik než v Maďarsku. Vyplývá to z nejnovější studie poradenské společnosti Deloitte.

Průměrnému Čechovi stačí ke koupi nového bytu o velikosti 70 metrů čtverečních 6,9 hrubého ročního platu. Ilustrační foto

Průměrnému Čechovi stačí ke koupi nového bytu o velikosti 70 metrů čtverečních 6,9 hrubého ročního platu. Ilustrační foto | foto: Jan Zátorský, MAFRA

Za 200 000 eur (5,4 milionu korun) si Češi koupí byt o velikosti 100 metrů čtverečních, což je o 80 metrů čtverečních méně než v Polsku a o 96 metrů čtverečních méně než v Maďarsku.

Přestože ceny nových bytů v České republice převyšují ceny v ostatních zemích střední Evropy, stále patří k těm nejdostupnějším v rámci regionu. Průměrnému Čechovi stačí ke koupi nového bytu o velikosti 70 metrů čtverečních 6,9 hrubého ročního platu. Maďaři a Slovinci jich potřebují více než sedm a Britové dokonce 11. Nejdostupnější nové bydlení je podle studie v Německu (3,3 platu). Deloitte porovnává údaje z 19 evropských zemí včetně Ruska a Izraele.

Největší nový byt za 200 000 eur bylo možné koupit v Rusku (280 metrů čtverečních). Naopak ve Velké Británii to bylo pouze 39 metrů čtverečních. Pokud jde o srovnání větších evropských měst, jsou rozdíly ještě výraznější. Ve vnitřním Londýně lze za tuto částku koupit pouze malý pokoj o výměře 11 metrů čtverečních. Naopak největší výměru vykazovaly maďarský Debrecín (201 m²), ruský Jekatěrinburg (199 m²) a maďarský Györ (188 m²).

Ze sledovaných zemí loni vzrostly ceny nových bytů nejvíce v Irsku (o 27 procent), Izraeli (o 10,8 procenta) a Španělsku (o 10,6 procenta). Naopak v Rusku průměrná cena vlivem oslabení rublu vůči euru zhruba o čtvrtinu klesla.

V Rusku byla loni zároveň nejintenzivnější výstavba nových bytů, na 1000 obyvatel jich připadalo 8,4. V Rakousku jich bylo 7,6. Naopak nejnižší intenzita bytové výstavby byla podle studie v Portugalsku a Itálii (0,8 bytu na 1000 obyvatel).

Autoři: iDNES.cz, ČTK

Zdroj: http://ekonomika.idnes.cz/metr-ctverecni-noveho-bytu-v-cesku-stoji-prumerne-52-korun-p35-/test.aspx?c=A160712_081738_test_nio


 

Neplacení nájemného

Platit nájemné spolu s náklady na služby je základní povinností nájemce bytu. Lidé si často myslí, že nebudou-li platit nájemné, čeká je pouze výpověď nájmu bytu. To je ovšem omyl. Je třeba si uvědomit, že se jedná o dluh jako každý jiný.

Pronajímatelé ve snaze předejít výpadkům plateb nájemného vyžadují složení kauce. Její maximální výše může dosahovat až šesti měsíčních nájmů. Málokdo však tak vysokou jistotu žádá a ještě méně lidí si může dovolit tak vysokou kauci zaplatit. Každopádně nejhorší možnou variantou je vzniklý problém s neuhrazeným nájemným neřešit. Podívejme se proto na to, co s sebou neplacení nájemného přináší.

Splatnost nájemného

Obecně je splatnost nájemného za byt stanovena zákonem tak, že se platí měsíc předem, nejpozději však do pátého dne v měsíci. Nicméně přednost má termín dohodnutý ve smlouvě. Je třeba počítat s tím, že nájemné se má za uhrazené až okamžikem, kdy částka dorazí pronajímateli. U bezhotovostní platby tedy až připsáním na jeho účet, nikoli okamžikem, kdy zadáte příkaz k platbě. Pokud neplatíte nájemné včas, dostáváte se jakožto dlužník do prodlení s plněním svých povinností. Není-li to způsobeno například tím, že pronajímatel peníze odmítá přijmout, nastupují pro vás níže popsané nepříznivé důsledky.

Máte-li problém související s bydlením či nájemními vztahy, můžete se obrátit na naši poradnu na čísle 299 149 009. Je v provozu každý všední den od 9 do 17 hodin.
Úrok a poplatek z prodlení

Prvním z nich je právo pronajímatele účtovat vám úrok z prodlení. Výše tohoto úroku se vypočte součtem repo sazby stanovené Českou národní bankou a osmi procentních bodů, v současné době tedy činí 8,05 % z dlužné částky. Tento úrok je počítán ročně, avšak naskakuje každým uplynulým dnem, o který jste se zpozdili s platbou.

Vedle toho vám hrozí i poplatek z prodlení, nezaplatíte-li náklady služeb spojených s užíváním bytu (například dodávky vody, tepla, provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě) ani do 5 dnů po jejich splatnosti. Poplatek z prodlení činí za každý den prodlení jedno promile dlužné částky, nejméně však 10  korun za každý i započatý měsíc prodlení.

Záleží jen na pronajímateli, zda po vás vůbec bude úrok, příp. poplatek požadovat. Je to jeho právo, nikoli povinnost. Sice nejde o příliš vysoké částky, ale čím déle nájemné dlužíte, tím více nakonec zaplatíte.

Úhrada vzniklé škody

Jestliže opožděným nájemným vznikne pronajímateli škoda, může se domáhat i její náhrady v částce nekryté úrokem z prodlení. Pronajímatelé mohou však zapomenout na tolik oblíbenou pokutu v nájemní smlouvě. Zákon ji totiž zakazuje. Smluvní pokuta není nic jiného než paušálně vyčíslená škoda, která může, ale také nemusí pronajímateli v důsledku porušení vaší povinnosti vzniknout. Nelze si ji sjednat, a pokud takové ustanovení už v nájemní smlouvě máte, tak se k němu nebude přihlížet.

Výpověď nájemní smlouvy

Dalším mnohem závažnějším následkem dlouhodobého neplacení nájemného je výpověď nájemní smlouvy. Zákon dokonce poskytuje pronajímateli právo smlouvu vypovědět bez výpovědní doby, někdy označované jako okamžitá výpověď. Ta se odlišuje od běžné výpovědi právě tím, že nájem skončí doručením výpovědi, aniž by musela uplynout tříměsíční výpovědní doba, na kterou jsme všichni zvyklí. Tato výpověď přichází do úvahy jen pro zvlášť závažné porušení povinností nájemcem. Vyžaduje se, aby vás pronajímatel předem vyzval k doplacení dlužného nájemného. Běžně však neplacení nájemného představuje ne až tak závažné porušení smlouvy a za těchto podmínek poběží výpovědní doba v délce tří měsíců od začátku měsíce, který následuje po doručení výpovědi.

Neplacení nájemného je důvodem k okamžité výpovědi nájemní smlouvy, pokud nájemce nezaplatil nájem a služby za dobu alespoň tří měsíců. Toto je třeba vykládat tak, že se nejedná o časový úsek, avšak o stanovení výše dlužné částky, kterou je třeba překročit. Pro podání výpovědi tedy nestačí, pokud jste po tři měsíce uhradili nájem pouze částečně a nikoli v plné výši, neboť dlužná částka nedosahuje výše tří měsíčních nájmů. Dluh zkrátka musí přesáhnout tuto hodnotu, aby pronajímatel mohl po právu vypovědět nájemní smlouvu bez výpovědní doby, což by znamenalo vaší povinnost předat byt bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce.

Pokud pronajímateli dlužíte na nájemném či službách, je třeba myslet též na to, že má právo zadržet movité věci, které v bytě máte.

Spor ohledně dlužného nájemného

V případě, že mezi vámi a pronajímatelem panuje spor ohledně výše nájemného, dává vám zákon možnost vyhnout se prodlení s placením nájemného. Jednoduše uložíte částku, alespoň ve sporné výši, do notářské úschovy, o čemž uvědomíte pronajímatele. Tímto jste splnili vaši povinnost a spor může pokračovat bez rizika výpovědi. To platí i při nesrovnalostech ve vyúčtování služeb. Spor nelze brát jako důvod pro neplacení nájemného.

Výpověď nájmu a tedy ukončení nájemní smlouvy nelze rovněž v žádném případě chápat tak, že se tím dluh na nájemném maže. Maximálně skončí vaše právo byt užívat, ale dříve vzniklý dluh jste stále povinni uhradit. Vyhýbáním se této povinnosti se může situace jen více zkomplikovat. Pronajímatel se u soudu může domáhat svého nároku a celá částka se navýší též o náklady soudního řízení a následné exekuce.

Pokud se ocitnete v situaci, kdy víte, že s vysokou pravděpodobností nebudete schopni nájem zaplatit, tak hra na mrtvého brouka nic nevyřeší, ale dohoda možná ano.


 

BRAVO reality spolu-sponzorovali v Moravském zemském muzeu "Army day"

8.9.2012

Na nádvoří Moravského zemského muzea v Brně byl k vidění dobový vojenský tábor našich vojáků ve Velké Britanii za 2. světové války, včetně účastníků a průvodců v originálních dobových uniformách, původní vojenské stany s vybavením, zdravotní a výstrojní materiál, různé duhy zbraní a vojenské techniky jako např. Jeepy, motorky a další transportní vozidla. Vylosovaní pak mohli zažít projížďku válečným Jeepem centrem Brna. Jsme rádi, že jsme mohli být u toho :-)

MZM.JPG


Darování nemovitosti vás přijde na pár stokorun, dědictví i na desetitisíce

26. listopadu 2010

Darujete-li nemovitost svým potomkům, ušetříte jim v porovnání s dědickým řízením značnou částku. Ovšem má to i svá rizika. Nikdy nevíte, zda nebudete svůj majetek v budoucnu potřebovat, či zda vám dosud slušné děti neudělají ze života peklo...www.idnes.cz

domecek_na_ruce.jpg

Domácnosti musí počítat s tím, že zaplatí víc za vodu, odpad, nájemné, teplo či cesty v MHD.

15.12. 2009

I když krize stále trvá a inflace je jen malá, lidé musejí pro příští rok počítat se zdražováním. Na většině míst poroste regulované nájemné, které mnohé radnice zvýšily na doraz. Zvýší se ale i ceny za vodné a stočné. Mnohde také zdraží dálkové vytápění.

Zdražování vodného a stočného vysvětlují distributoři tím, že musí investovat do vodovodů a odpadů, a také sníženou spotřebou. Fixní náklady na údržbu sítě se tak musí rozpočítat na menší objem odebrané vody.

Na zdražení tepla se mnohde podepisují vyšší ceny uhlí a také zvýšená daň z přidané hodnoty, která vzroste kvůli Janotovu úspornému balíčku o 1 procento. Bydlení zase lidem prodraží daň z nemovitostí, která se zvyšuje na dvojnásobek.

V mnoha obcích také zastupitelé zvýšili regulované nájemné. Jeho uvolňování letos mělo skončit, a proto radnice leckde vyhnaly částky na povolené maximum. Zvýšení tak někde překročí i 50 procent – například v Břeclavi budou nájemníci místo 35,52 korun platit za metr čtvereční 56 korun.

Některé obce se nicméně snaží sociálně slabším nájemníkům vyjít vstříc. Například v Praze 3 a 10 městská část počítá s tím, že polovinu peněz vybraných na vyšším nájmu vloží do speciálního fondu na pomoc lidem, kteří nové ceny neutáhnou. Ve Vyškově sice obec nájem maximálně zvýšila, zároveň ale nájemníkům přiznala dvacetiprocentní slevu. Mnohé obce zase využily zákonné možnosti a poslední skok nájemného rozložily do tří let, takže ceny budou zvyšovat postupně až do roku.

Do katastru nemovitostí můžete nahlížet přes internet, a to zdarma

18. ledna 2008

Katastr nemovitostí musí navštívit například každý, kdo kupuje či prodává byt či dům nebo kdo si sjednává hypotéku. Nalezne zde důležité informace o tom, kdo je skutečným současným vlastníkem nemovitosti, a může zde sledovat aktuální stav probíhajících řízení.

Katastrální úřady byly zřízeny zákonem č. 359/1992 Sb. o zeměměřických a katastrálních orgánech. Vykonávají státní správu katastru nemovitostí, a to včetně zápisů práv k nemovitostem do katastru.

Katastr nemovitostí České republiky je soubor údajů o nemovitostech, který obsahuje jejich soupis, popis a jejich geometrické a polohové určení. Jeho součástí je evidence vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem. Je veden jako informační systém o území ČR, dnes již převážně počítačovými prostředky.

Jaké informace lze nalézt v katastru nemovitostí

Obecně jsou v katastru vedeny informace o katastrálních územích, o stavbách, bytech, nebytových prostorech, parcelách, o vlastnících nemovitostí, o právech a právních vztazích. Dále jsou zde zaznamenány geodetické informace a katastrální mapa příslušného katastrálního území.

Nahlížení do katastru nemovitostí přes internet

K údajům, které jsou vedeny v počítačové formě, mohou zájemci získat dálkový přístup přes internet, jedná se však o placenou službu. Některé z informací jsou ale veřejně přístupné na webových stránkách. Nahlížení do katastru nemovitostí, které vede Český úřad zeměměřický a katastrální. Zde můžete bezplatně nalézt vybrané informace o parcelách, budovách, bytových jednotkách a jejich vlastnících. Například pokud se jedná o bytový dům, je zde uveden seznam všech jeho bytových jednotek spolu se jmény, adresou a velikostí podílu jednotlivých vlastníků. Je zde uvedeno rovněž číslo listu vlastnictví, na kterém je budova zapsána, i čísla listů vlastnictví příslušných každé bytové jednotce. Samotné listy vlastnictví ani katastrální mapy však na těchto stránkách prohlížet nelze. Data jsou zde aktualizována zpravidla denně.

Kromě informací o nemovitostech zde lze nalézt i seznam přijatých a projednávaných řízení probíhajících na pracovištích katastrálních úřadů. Je zde uvedeno číslo řízení, datum jeho přijetí, popis, účastníci a aktuální stav. Mezi tato řízení patří především vklady do katastru nemovitostí. Vkládají se práva k nemovitostem, například vlastnické právo při koupi nemovitosti nebo zástavní právo ve prospěch banky při sjednávání hypotečního úvěru.

Poplatky

Výše některých nejčastějších poplatků jsou uvedeny v následující tabulce. Výpis z katastru nemovitostí a často i kopii katastrální mapy vyžadují banky při sjednávání hypotéky. Za podání každého návrhu na povolení vkladu do katastru nemovitostí se vybírá pět set korun. Poplatky se hradí kolkovými známkami, případně převodem z účtu či poštovní poukázkou. Z účastníků řízení o povolení vkladu platí poplatek ten, kdo návrh podává. Některé případy jsou od tohoto poplatku osvobozeny (např. úkony prováděné v souvislosti s převodem bytu, nebytového prostoru a spoluvlastnického podílu k pozemku podle zákona 72/1994 Sb.)

Některé správní poplatky placené na katastrálním úřadu

Některé správní poplatky placené na katastrálním úřadu

Vydání výpisu nebo opisu z KN

100 Kč*

Vydání ověřeného opisu nebo kopie listin ze sbírky listin KN (za každou i jen započatou stránku formátu A4)

50 Kč

Vydání kopie katastrální mapy (za každou i jen započatou stránku formátu A4)

50 Kč

Přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do KN (návrh na vklad)

500 Kč

Zdroj: Fincentrum.cz
Poznámka: *Při dálkovém přístupu do katastru 50 Kč za stránku

Lhůty pro zápis do katastru nemovitostí vkladem

Katastrální úřad může zapsat vznik, změnu či zánik vlastnického či jiného věcného práva do katastru nemovitostí vkladem až na základě pravomocného rozhodnutí o povolení vkladu. Na toto řízení má katastrální úřad podle správního řádu 30 dnů, ve složitějších případech až 60 dnů. Na následný zápis do katastru má pak dalších třicet dnů po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení vkladu.

V praxi závisí doba řízení o návrzích na vklad na vytížení jednotlivých katastrálních pracovišť. V Praze například činí průměrná doba od podání návrhu až po samotný zápis práva do katastru osm až devět týdnů.

Vklad do katastru nemovitostí

Nejčastější formou zápisu do katastru je výše uvedený vklad do katastru nemovitostí.

Vklad je úkon katastrálního úřadu, který má za následek vznik, změnu nebo zánik práva k nemovitosti. Řízení o povolení vkladu zahájí katastrální úřad na návrh některého z účastníků řízení. Návrhem se rozumí žádost účastníka smlouvy o vklad příslušného práva k nemovitosti.

Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí musí obsahovat:

* označení katastrálního úřadu příslušného podle místa polohy nemovitosti
* označení účastníků řízení
* označení práv, která mají být do katastru zapsána

Účastníky řízení jsou účastníci smlouvy nebo jiného právního úkonu, na jehož základě má být právo do katastru vloženo. Účastníky řízení tak mohou být například:

* prodávající a kupující
* vlastník nemovité zástavy a zástavní věřitel
* dárce a obdarovaný
* vlastník zatěžované nemovitosti a oprávněný z věcného břemene (smlouva o zřízení věcného břemene)
* vlastník nemovitosti a osoba oprávněná z předkupního práva (smlouva o zřízení předkupního práva)
* vlastníci směnovaných nemovitostí (směnná smlouva)
* osoba vkládající nemovitost do obchodní společnosti a obchodní společnost

Katastru je třeba spolu s návrhem na vklad předložit listinu (nebo její úředně ověřenou kopii), na základě které má být právo do katastru zapsáno. Podle toho, jaké právo se do katastru vkládá, může touto listinou být například:

* smlouva o převodu vlastnictví k nemovitosti
* smlouva o zástavním právu k nemovitosti
* dohoda o vypořádání společného jmění manželů
* smlouva o rozšíření nebo zúžení stanoveného rozsahu společného jmění manželů
* smlouva o oprávnění, které odpovídá věcnému břemenu
* smlouva o převodu bytu a nebytového prostoru (zákon č. 72/1992 Sb.)
* prohlášení vlastníka budovy
* smlouva o výstavbě

Řízení je zahájeno dnem doručení nebo dnem osobního předání návrhu podatelně příslušného katastrálního úřadu.

Další formy zápisů do katastru nemovitostí

Dalším typem zápisu do katastru nemovitostí je vedle vkladu také záznam práva k nemovitostem. Proces provádění záznamu ale nemá povahu správního řízení, narozdíl od vkladu nemá záznam vliv na vznik, změnu či zánik práva k nemovitosti. Má pouze evidenční charakter, osvědčuje právní skutečnost, na jejímž základě již dříve toto právo vzniklo (bylo změněno či zaniklo). Záznamem se do katastru zapisují práva například na základě rozhodnutí státního orgánu (soudu, stavebního úřadu), potvrzení o prodeji nemovitosti veřejnou dražbou či práva k nemovitostem vzniklá ze zákona. Třetí formou zápisu do katastru je poznámka, zapisuje se na základě oznámení soudu či jiného státního orgánu, po ukončení soudního řízení se v katastru ruší.

Autoři: Jana Jarošová iDNES.cz

Trhu nemovitostí možná hrozí vznik cenové bubliny

14. června 2007

Podíl cen bytů a mezd je pro Prahu až třikrát vyšší než pro Berlín, Vídeň či Hamburk. Absolutní ceny nemovitostí v Německu a Rakousku jsou sice stále mírně vyšší než v ČR, pořídit si bydlení v hlavním městě je však pro Čechy kvůli nižším příjmům finančně mnohem náročnější než pro Rakušany či Němce.
Uvádí to ve své Zprávě o finanční stabilitě 2006 Česká národní banka. Z tohoto dokumentu pocházejí i všechny následující údaje. Vývoj cen bytů v porovnání s výší příjmů v několika posledních letech ukazuje následující graf. Konkrétně jde o podíl ceny bytu o velikosti 68 m2 a roční mzdy.

Data jsou za rok 2006 zatím pouze předběžná, již nyní je však zřejmé, že v Praze došlo během loňského roku k výraznému nárůstu podílu cen bytu k ročním mzdám. Výše tohoto ukazatele se přiblížila k úrovni z konce roku 2003, kdy ceny nemovitostí výrazně narostly díky spekulacím a nejistotě v souvislosti se vstupem ČR do Evropské unie. Dále je z grafu vidět, jak výrazně převyšují ceny pražských bytů ceny bytů v ostatních regionech. Zatímco například na konci roku 2005 cena bytu v České republice jako celku převyšovala výši roční mzdy čtyřikrát, v Praze to bylo téměř desetkrát.

Ceny bytů v Evropě

Podíl cen bytů a mezd je v Praze nyní téměř třikrát vyšší než například v Berlíně a Vídni. V porovnání s jinými zeměmi je však stále nízký, dosahuje například pouze 68 procent úrovně Madridu či 88,5 procenta Paříže.

Jak vysoké jsou absolutní ceny bytů v Praze a Brně ve srovnání s vybranými evropskými velkoměsty, ukazuje následující tabulka. Zatímco ceny pražských bytů se již pomalu blíží cenám srovnatelných bytů v Německu a Rakousku, ve srovnání s byty například v Paříži nebo Madridu jsou stále velmi levné. Cena bytu v Praze nečiní ani čtvrtinu z ceny podobného bytu v Paříži.

Porovnání cen bytů se zahraničím - stav ke konci roku 2005
Kolik procent z ceny bytu v evropských velkoměstech činí cena bytu v Praze a Brně

  Praha Brno
Berlín 87,3 % 73,3 %
Vídeň 81,9 % 67,8 %
Hamburk 70,8 % 59,5 %
Řím 45,5 % 38,2 %
Madrid 26,2 % 22,0 %
Paříž 23,5 % 19,8 %

Zdroj: ČNB - Zpráva o finanční stabilitě 2006; data převzata z výroční zprávy European Council of Real Estate Professions

Hrozí na trhu nemovitostí vznik cenové bubliny?

Česká národní banka ve své zprávě uvádí, že ceny nemovitostí loni zaznamenaly po období cenové stability v letech 2003 až 2005 poměrně rychlý růst, a to především ve druhé polovině roku. Nejvíce se zvyšovaly ceny bytů a stavebních pozemků, jak je vidět i z následujícího grafu, který znázorňuje index cen nemovitostí za několik posledních let. Za základ jsou vzaty ceny z prvního čtvrtletí roku 1998. Až do roku 2005 jde o ceny převodů nemovitostí uváděných v daňových přiznáních (údaje publikované ČSÚ), za rok 2006 jde prozatím o odhad na základě nabídkových cen realitních kanceláří.

V některých regionech bylo zvýšení cen nemovitostí velmi výrazné, například v Praze nabídkové ceny bytů koncem minulého roku rostly meziročním tempem 24,3 procenta. Nejedná se ale pouze o Prahu. Petra Horáková Krištofová ze společnosti Hyposervis uvádí: „Z regionů v minulém roce zaznamenal největší nárůst cen Zlínský kraj a oblast severní Moravy. Zde ceny vyrostly o 15 až 25 procent. Svou úlohu samozřejmě sehrává výstavba průmyslových komplexů, které přitahují pracovní sílu a tedy i poptávku po bydlení."

ČNB vyjádřila mírnou obavu, „zda je tento nárůst cen přirozený a zda nemůže podpořit vytvoření ‚bubliny' na trzích nemovitostí". Indikací počátku cenové bubliny může být podle ČNB již výše zmíněné porovnání vývoje cen bytů a příjmů, kdy se stav na konci roku 2006 přiblížil úrovni z roku 2003. Dalším signálem mohou být také klesající výnosy z nájemného, jelikož tržní nájmy rostou v posledních letech pomaleji než ceny bytů.

Na druhou stranu centrální banka uklidňuje, že rychlé navyšování cen nemovitostí lze vysvětlovat také růstem poptávky po bydlení z důvodů, jako jsou dostupné hypoteční úvěry, demografický vývoj, růst reálných příjmů, spekulace spojené s obavami z růstu DPH na stavební práce spojené s bydlením od roku 2008 či nejistota ohledně ostatních daňových změn. Dalším důvodem rychlého zvyšování cen nemovitostí je také přibližování se cenové úrovni ostatních zemí Evropské unie. Jak se vyvíjejí ceny v zemích EU, ukazuje následující graf. (Konkrétně jde o Německo, Řecko, Španělsko, Francii, Irsko, Nizozemsko a země eurozóny celkem. ČR je znázorněna světle modrou barvou.)

Data za rok 2006, kdy se ceny nemovitostí v České republice výrazně zvyšovaly, ještě nejsou k dispozici, v předchozích letech však byl nárůst cen v porovnání s některými jinými zeměmi EU výrazně pomalejší. Nejrychleji se zvyšují ceny nemovitostí v Irsku, naopak v Německu ceny nemovitostí dokonce mírně klesají.

Jak se budou ceny nemovitostí vyvíjet v budoucnu

Odborníci, kteří se zabývají trhem nemovitostí, předpokládají, že na pokles cen se zájemci o pořízení bydlení příliš těšit nemohou. Petra Horáková Krištofová z Hyposervisu říká: „Ceny nemovitostí v žádaných a perspektivních lokalitách Prahy určitě ještě pár let porostou. Poptávka po kvalitním bydlení na pěkném místě je velmi vysoká, neboť mnoho mladých lidí ze silných ročníků své bydlení stále ještě hledá. Ve věku 20 až 34 let je v České republice 2,5 milionu lidí. Nezájem ze strany kupujících může nastat u nemovitostí ve špatné lokalitě a s neuspokojivým poměrem kvalita-cena."

Rychlého a výrazného zdražení nemovitostí se ale podle Pavla Kühna z České spořitelny také obávat nemusíme. Do budoucna neočekáváme skokový růst cen bytových nemovitostí i s ohledem na připravované změny v DPH a zrušení osvobození hypotečních zástavních listů od daně z příjmu a dále na rostoucí úrokové sazby z hypoték. Oba tyto faktory budou mít vliv na zdražení hypoték a budou tedy působit proti rychlejšímu zvyšování cen nemovitostí na bydlení," vysvětluje.

Jana Jarošová, Fincentrum.cz

Satelit: Jak se žije v paneláku naležato

3.2.2007

Devadesátá léta přinesla do našich krajů vedle obrovitých nákupních center nový architektonický fenomén - satelitní městečka. Ve středočeské Hostivici se nacházejí hned dvě. Jací jsou jejich obyvatelé, s čím se potýkají a jak vycházejí s místními starousedlíky?
Z dlouhodobých výzkumů vyplývá, že obyvatelé měst tráví průměrně 63 % času v bytě, 28 % v místnosti v zaměstnání, 6 % v dopravních prostředcích, 2 % v jiných místnostech a pouhá 2 % venku. Není divu, že se tento nepříznivý poměr snaží zvrátit a stěhují se blíž přírodě.

Nahrávají jim i přemrštěně vysoké ceny bytů - katalogový domek za Prahou vyjde levněji. Poptávku podporují také nízké hypoteční úvěry i očekávaný fakt, že se od roku 2008 zvýší daň z přidané hodnoty na bytovou výstavbu ze současných 5 na 19 procent. Vznikají tak kolonie domů v okolí velkých sídel, které nejsou ani městem, ani vesnicí.

Cesta z města

Téměř šestitisícová Hostivice leží na západním okraji Prahy v okrese Praha-západ. Vznikla zřejmě přesídlením obyvatel z podhradí Pražského hradu, které Přemysl Otakar II. vystěhoval při budování pražské Malé Strany.

V době kolonizace porůstal území Hostivice les zvaný Hostivec, který vystěhovaní měšťané přeměňovali na pole. Na této bývalé orné půdě dnes vznikla dvě satelitní městečka.

Blížíte-li se k Hostivici směrem od Prahy, otevře se po vaší levé straně první vilová část. Druhá zástavba se pak nachází u železniční trati. Jedná se vesměs o katalogové domky s maličkými zahrádkami, lemující s železnou pravidelností systém kolmých a rovnoběžných ulic. Lidé si sice vidí navzájem téměř až do talířů, znají však sotva své nejbližší sousedy.

Paradoxem je, že i když utekli z šedivé, nehostinné Prahy do přírody, tráví většinu času v autech. Nejen, že denně cestují zpět do Prahy za prací, vozidlem dovážejí i děti do škol a zájmových kroužků. Při výstavbě satelitních měst se navíc nepočítá se službami. Chcete-li si třeba nakoupit, nezbývá než sednout do auta.

Kolony, zácpy, přetížená centra měst

Jenže na takový nápor nejsou místní komunikace stavěné. Na příjezdových trasách se ve špičkách tvoří kolony, roste tlak na parkovací místa v centru Prahy. Hostivicí vede hlavní tah na Karlovy Vary, kterým denně projede na 20 tisíc aut.

Zvyšuje se tak dopravní zatížení celého města. Pokud stát přistoupí k řešení dopravní situace, vede to opět k dalšímu záboru krajiny pro stavbu silnic a dálnic. A ochránci životního prostředí bijí na poplach. Tak se stalo i v případě právě budované rychlostní silnice R6 Praha - Nové Strašecí - Karlovy Vary - Cheb - státní hranice ČR/Německo, jejíž celková délka by jednou měla být 167,2 km.

„Doufáme, že až bude R6 hotová, centru města se uleví. Vyvstává ale otázka: Budou kamiony skutečně jezdit po R6, když na ní bude mýtné, nebo si to budou zase zkracovat přes naše město?" ptá se starostka Hostivice Iva Koptová.

Kvůli výstavbě rychlostní silnice musela Hostivice v červnu loňského roku urychlit schválení územního plánu.

„Neumíte si představit, co začali dělat ekologové, že chceme ty krásné lokality „zasekat" dalšími satelity. A já jim nedokážu vysvětlit, že pozemky jsou v soukromých rukách a jejich majitelé mají právo svůj majetek zhodnocovat. My můžeme do jednání vstupovat pouze jako partneři, nesmíme jim nic zakazovat ani nařizovat. Můžeme usměrňovat a žádat zhodnocení majetku v okolí, opravy přístupových cest, vysázení zeleně a podobně," říká starostka Hostivice Iva Koptová.

Nevraživost starousedlíků

Většina satelitů má potíže s městskou či příměstskou dopravou. To naštěstí pro Hostivici neplatí. MHD tu funguje ve slušných časových intervalech a železnicí se do centra Prahy pohodlně dostanete za 20 minut.

„Na dopravní obslužnost si tu nikdo stěžovat nemůže. Teď začínáme projednávat s Ropidem (Regionální organizátor pražské integrované dopravy - pozn. aut.), aby jeden autobus zajížděl k nádraží a navazoval na železniční dopravu. Stanice je totiž na kraji města a je nutné k ní projít úzkými uličkami staré zástavby. Když tam jde slečna nebo paní v šest hodin ráno, přijde do vlaku v nejlepším případě bez kabelky," stěžuje si na narůstající kriminalitu starostka.

„Bydlím tady od narození a ze satelitního městečka jsem znal jen jednu holku. Jsou to většinou přistěhovalci, mladí jezdí za svými kamarády do Prahy, často u nich i spí. S námi se moc nestýkají. Možná je to tím, že jsme společně nechodili do školy. Malé děti ze satelitních městeček už dnes ale v Hostivici do školy chodí, takže se se svými vrstevníky nejspíš budou v budoucnu družit víc," míní jednadvacetiletý obyvatel Hostivice Petr Sapara.

Bariéra mezi starousedlíky a „náplavou" je silným sociálním aspektem satelitů. Nové čtvrti jsou často oplocené nebo dokonce kontrolované kamerami. Domorodci tedy mají často pocit, že přistěhovalci nechtějí vytvářet společenské vazby a povyšují se. Specifický charakter zástavby totiž vytváří mnoho překážek pro běžné kontakty.

Blýská se však na lepší časy. Lidé více přemýšlejí o výběru lokality i domu a oslovují architekty. Mají k dispozici zkušenosti těch, kteří již v satelitech žijí a znají jejich nedostatky.

Po důkladném promyšlení by nově budované příměstské čtvrti měly lépe plnit estetickou, technickou, funkční i tolik kritizovanou sociální funkci.

Bilance satelitních měst v České republice

* Nejvíce bytů v rodinných domech se staví v okolí Prahy a ve Středočeském a Jihomoravském kraji. V roce 2005 se ve Středočeském kraji začalo stavět téměř 5000 rodinných domů, což byla téměř třetina ze všech 17 600 v celé republice. V okolí hlavního města a ve středních Čechách se v prvním čtvrtletí roku 2006 začalo stavět více než 1 360 bytů v rodinných domech, což bylo oproti stejnému loňskému období o 220 bytů více.

* Podle realitních odborníků je zájem zejména o lokality do 20 kilometrů od Prahy. Převažuje poptávka po Praze východ a po okolí Rudné u Prahy. Menší zájem je pak o Mělnicko a směr na Teplice. Rodinné řadové domy v satelitech mají obytnou plochu kolem 120 m2 s pozemkem asi 350 m2, jejich ceny se pohybují do 4 milionů korun. Solitérní satelitní domky mívají obytnou plochu 150 - 170 m2, pozemek kolem 800 m2 a zaplatíte za ně do 5,5 milionu korun.

* Do satelitních měst se stěhují především mladé rodiny ve věku 30 až 45 let, obvykle se středoškolským vzděláním a s jedním až-* dvěma dětmi. Mnoho z nich pochází, i přes dočasné bydlení v Praze, původně z malého města nebo přímo z venkova.

iDNES

Jak se přestěhovat a nemít žádné starosti

01.02.2006

Přestože stěhování si většina z nás spojuje s nepříjemnými pocity, dá se i na téhle činnosti najít něco pozitivního. Stěhovat se do vlastního je přece paráda. Konečně přišel den kdy se mladá rodina začala stěhovat.
Po zkušenostech z minulého stěhování jsem se snažila vychytat co nejvíce much, aby všechno proběhlo hladce. S malým dítětem se nemůžete připravovat kdovíjak dopředu. To vám zkrátka nedovolí. Myslela jsem si, že když si necháme pět dní na jednotlivé přesuny, bude to na klidný přesun stačit. Bohužel to nestačilo.

Jak ušetřit

Při rozhodování o stěhování jsou dvě možnosti. Buď se budete z jakýchkoli důvodů snažit ušetřit a zvládnete to svépomocí nebo se obrátíte na profesionály. Ušetřit znamená připravit se na těžkou dřinu a nekonečné přesuny. Tuhle variantu jsme si zvolili, jelikož se mi zdálo zbytečné utrácet deset a více tisíc korun.

Zařídila jsem si pomocníky z řad svých kamarádů a kamarádek, vypůjčila si tranzita i s řidičem a zapřáhla každou volnou ruku, na kterou jsem narazila. Při stěhování je nutné si všechno dobře rozdělit, případně popsat, aby se na druhém konci, kam se stěhujete vše lépe třídilo. Taková je ovšem teorie.

Praxe dopadla tak, že jsem sice všechno důkladně popsala, ale ne vždy se mi podařilo jet i se stěhovacím týmem (jeli jsme celkem asi 8 krát za čtyři dny včetně převozu tranzitem) na místo určení a jelikož nebyl čas, musely se věci dát tam, kde bylo místo. Takže vím přesně, v čem hledaná věc je, ale nevím, kam byla ona krabice umístěna.

Bylo jasné, že kdybychom měli na stěhování alespoň Avii, tak by vše proběhlo mnohem rychleji. Tu jsme bohužel nesehnali.

Firma se vyplatí, když jsou peníze

Vzhledem k tomu, že ideální stěhování by mělo být rychlé, dobře organizované, vyplatí se určitě svěřit do rukou profesionálů. Mají nejen potřebné vybavení, ale i vytrénovaní svalstvo. Kamarádka nelenila a najala si firmu a nemůže si to vynachválit. Stěhováci přijeli brzy ráno, pomohli s balením (ne osobních věcí), naložili a odvezli. Stěhovat tímto způsobem doporučuji pouze do objektu připraveného k bydlení. Jestliže dům či byt za provozu upravujeme, je tato rychlá varianta schůdná jen stěží.

My jsme balili sami několik dní a pak pendlovali na trase Praha - Nehvizdy tam a zpět. První dva dny se to dalo ještě jakž takž vydržet. A to nám hlídala přes den dítko kamarádka. Ukázalo se velmi praktické připravit si interiér předem. Nový dům je plný prachu a usazenin ze stavby, proto je nezbytné jej dát do pořádku. Bohužel jedno vytírání nestačí a jak jsem velmi brzy pochopila - ještě za měsíc tu nějaké zbytky budou.

Rada: Při demontáži nábytku si dobře uschovejte všechny úchytky, šroubky i matičky, a sáčky s nimi popište.

Od třetího dne na nás padla strašlivá únava a dostavilo se psychické i fyzické vyčerpání. Do toho všeho přijeli dělat kuchyňskou linku, přidělávat sprchový kout, montovat sprchové hlavice apod. Nic se nedalo dodělat, jelikož všude se vyskytoval nějaký problém.

Dodnes tedy čekáme na dodělání linky a vestavné skříně - i když musím podotknout, že firma byla velmi precizní a pracovitá. Bohužel jsem neměla domluveného plynaře, takže se některé věci nedaly dokončit. Na dodělání čekal i obklad za linkou a k tomu všemu jsme měli krátký spoj odpadu.

Všechno se pomalu ale dává do pořádku a hlavně postupně. Teď už je jasné, že nemá cenu nic uspěchat.

Stěhování svépomocí:

klady:
- ušetříte finance
- víte přesně, co kde máte (při dobré organizaci práce)

zápory:
- věci musíte sami zabalit
- sehnat si vlastní lidi na nošení těžkých věcí

Kolik co stojí

Cenu stěhování určuje převážně skutečnost, odkud a kam se stěhujete. V rámci jednoho města to nemusí být takový problém.

Na stěhování se lze dobře připravit a během několika hodin přesunout své věci z jednoho místa na druhé.

Cena a časová náročnost vzrůstá se vzdáleností míst současného a budoucího bydliště a také s množstvím věcí.

Snadno se přestěhuje mladá, ještě skoro nezařízená rodina. Mnohem hůře dopadne rodina se dvěma malými dětmi po několika letech bydlení.

Firmy vám mohou účtovat peníze za stěhováka (v hodinové sazbě) a navíc i taxu za ujeté kilometry. Někdy se platí cena za hodinu, která je odvozena od počtu stěhováků, velikosti automobilu a vzdálenosti.

Stěhování s firmou:

Sami se můžete stěhovat za předpokladu, že nemáte příliš mnoho věcí a nestěhujete se příliš daleko.

Když je vše dobře připraveno a zorganizováno, stačí jet několikrát auty a vše převézt z místa na místo.

Specializovaná firma

Jestliže máme věcí hodně a čeká nás neustálé nakládání a vykládání, měli bychom raději povolat profesionály, kteří vše naloží rychleji a odvezou nákladním automobilem, do kterého se najednou vejde celý obývák i s kuchyní. Možným úskalím může být cena, ale na druhé straně ušetříme čas i zdraví a ceny nebývají horentní.

Pokud se stěhujete do bytového domu, připlatíte si za každé patro vašeho domečku. Bez výtahu cena ještě mírně vzroste.

I já jsem mohla balit už čtrnáct dnů dopředu, třeba po večerech a po kouskách, ale nějak mi to stále nevycházelo a věci nepříjemné se odkládají velmi lehce.

Kdybych tak učinila, měla bych jistě více sil na samotné vyvrcholení přesunu a úklidové manévry.

Jak dobře zabalit

Nápisy na krabicích se rozhodně vyplatily. Snad jsem je ještě mohla napsat z několika stran, abych krabice nemusela stále obracet a nápisy hledat.

Ze zkušeností z minulého stěhování vím, že se knihy mají balit do menších krabic kvůli velké váze. Alespoň něco jsme zvládli bravurně.

Tentokráte jsme dokonce všechen nábytek i obalovali fólií, aby se zbytečně neoprýskal.

Velkou skříň a některé kusy jsme rozmontovali, jelikož by se ve složeném stavu nedali převést a jistě by delší cestu nepřečkaly.

Klid až na prvním místě!

Z vlastní zkušenosti vím, že nemá cenu se zbytečně nervovat. Někdy se to sice nedalo vydržet, ale nic jsem si tím nepomohla. Ba naopak. V nervózním stavu jde všechno mnohem pomaleji. Tak všem doporučuji vybalovat postupně a nestresovat se s tím, že nevíte, odkud začít. Vždy? na vybalování a zařizování máme celý zbytek života.

Jak si vybrat správnou firmu

Než začnete se stěhováním, sejděte se se zástupcem vybrané firmy, domluvte se na všech podrobnostech a určitě si nechte spočítat předběžnou cenu. Klidně oslovte více firem. A nezapomeňte se zeptat na to, zda je firma pojištěna proti poškození věci. Vše zorganizujte v dostatečném časovém předstihu, obzvláště, je-li termín stěhování již pevně dán a nelze jej přesunout.

iDNES , Michaela Čapková

Hypotéku lze nyní získat i bez doložení příjmů !

14.9. 2005

Hypoteční banky udělaly další průlomový krok pro usnadnění cesty k hypotéce. Začaly totiž poskytovat úvěry na bydlení i bez toho, že by zájemce musel předložit klasické doklady o svých příjmech - potvrzení své mzdové účtárny či daňová přiznání. Na této podmínce v minulosti ztroskotala řada žadatelů. Stačilo například, aby daňové přiznání podnikatele či jiné osoby samostatně výdělečně činné nedokládalo - a? už z jakéhokoli důvodu - dostatečné příjmy a člověk hypotéku nedostal, i když byl v podstatě bohatý a dobře zajištěn. Nyní bude místo těchto dokladů stačit čestné prohlášení, že klient má dostatečný majetek i příjmy, aby zajistil splácení hypotéky.

Jako první přicházejí s touto nabídkou na trh Česká spořitelna a Hypoteční banka. Tím se otevírá zcela nová část hypotečního trhu - úvěry pro klienty disponující majetkem či příjmy, které jim umožní hypotéku řádně vyrovnat. Podobný úvěr založený na hodnotě aktiv, je rozšířen především v anglosaských zemích,sdělil manažer hypoték Raiffeisenbank Marek Richter.

Generální ředitel Hypoteční banky Jan Sadil soudí, že klasické potvrzení o platu od zaměstnavatele nebo daňová přiznání jsou už omezující. Třeba klienti, kteří mají vyšší příjmy teprve krátkou dobu, by jen stěží prokazovali dostatečný příjem v minulých měsících. Typickým příkladem může být žena po mateřské dovolené či nově začínající podnikatelé.

Úvěr i tak nebude pro každého

To ale neznamená, že nyní banky půjčí každému. Klient kromě čestného prohlášení, že má dostatečný majetek a příjmy, musí dále předložit potvrzení o bezdlužnosti vůči finančním úřadům, případně i Správě sociálního zabezpečení, případně i notářský zápis o uznání dluhu.

Banky rovněž v úvěrovém registru bedlivě ověřují, zda zájemce o úvěr v minulosti i současnosti řádně splácí jiné úvěry. V některých případech bude muset klient dokázat svou bonitu i vlastnictvím nemovitostí, cenných papírů či hotovosti.

Úvěry jsou určeny pro českou i zahraniční klientelu s dobrou platební historií a disponující dostatečnými příjmy či majetkem, potvrdil Právu Jan Urban, ředitel makléřské společnosti Simply, která prozatím nové hypotéky Raiffeisenbank výhradně nabízí.

Banky se chrání i jinými způsoby. Například Hypoteční banka poskytne úvěr bez doložení příjmu jen na bydlení a do výše 50 procent zástavní hodnoty nemovitosti, zatímco běžné hypotéky lze získat až do sta procent této hodnoty. Raiffeisenbank poskytuje hypotéky zahraničním zájemcům do 70 a českým občanům do 50 procent zástavní hodnoty nemovitosti.

Vladimír Čechlovský, Právo

Uložit

Uložit

Uložit